19″ Ki Kikokuryu (T3-C4)ID: 18455

$1,200

Koi Type: Ki Kikokuryu
Breeder: Aoki Koi Farm
Size: 19″
Age: Sansai
Gender: 

1 in stock

19″ Ki Kikokuryu (T3-C4)ID: 18455

$1,200