12″ Ginrin Soragoi (T4-C2) ID: 18399

$200

Koi Type: Ginrin Soragoi
Breeder: Shinoda Koi Farm
Size: 12″
Age: 
Gender: