20″ Beni Kikokuryu (T3-C5)ID: 18449

$1,500

Koi Type: Beni Kikokuryu
Breeder: Aoki Koi Farm
Size: 20″
Age: 
Gender: Unknown

1 in stock

20″ Beni Kikokuryu (T3-C5)ID: 18449

$1,500