Goromo (T3-C2) ID#17948

$800

Koi Type: Goromo
Breeder: Sakazume Koi Farm
Size: 17″
Age: Sansai 
Gender: Unknown

Out of stock